Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

Nieruchomości podzielić można na kilka rodzajów. Nie ma jednak wątpliwości, że to nieruchomości gruntowe oraz mieszkaniowe cieszą się największą popularnością. Nie mamy zamiaru jednak w artykule tym mówić na temat rodzajów nieruchomości, ale o ich wycenie. Oszacowanie wartości nieruchomości wykonane może być tylko i wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia. Nadawane są one po zdaniu egzaminu państwowego. Nie należy to do najłatwiejszych egzaminów, jednak nie należy negatywnie się nastawiać. Osoba, która zajmuje się wyceną nieruchomości nazywana jest rzeczoznawcą majątkowym. Posiada ona wiedzę na temat danych statystycznych rynku nieruchomości. Wiedze tę otrzymuje w wyniku ukończenia specjalistyczny studiów podyplomowych, jak również i przejścia praktyk zawodowych. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że zawód rzeczoznawcy majątkowego podlega ochronie prawnej. Wycena nieruchomości przeprowadzana jest wtedy, kiedy dana osoba pragnie sprzedać mieszkanie, lub inną nieruchomość. Wyróżnić można kilka podejść za pomocą których dokonywana jest wycena wartości. Najczęściej stosowane jest jednak podejście porównywalne. Podejście to polega na określeniu wartości, zakładając, że jej wartość będzie odpowiadała cenom jakie uzyskały podobne nieruchomości. Inne podejścia to: dochodowe, kosztowne, mieszane.