Współwłasność i jej rodzaje

Współwłasność i jej rodzaje

Własność jak wiemy coś co może przysługiwać tylko jednak osobie. Jeśli chcemy mówić o własności tej samej rzeczy do kilku osób, to nazywa się to współwłasnością. Jeśli współwłasność do nieruchomości posiada kilku osobom, to jednak nie oznacza to, że będzie przysługiwało im takie same prawo. Podział prawa zależy jest od wielkości udziałów w nim. Jeśli ktoś posiada większe udziały w nieruchomości, to tym samym większe prawo do nieruchomości przysługuje tej osobie. Prawo współwłasności określane jest przez trzy cechy, a mianowicie jedność podmiotu czyli podlega temu prawu ta sama rzecz, wielkość podmiotów – należy do kilku osób, oraz niepodzielność wspólnego prawa – współuprawniony posiada pełne prawo do rzeczy, czyli w naszym przypadku do nieruchomości. Współwłasność to nie tylko prawo ale również samodzielna instytucja prawna. Geneza pochodzenia tkwi w własności. Współwłasność możemy podzielić na dwa rodzaje ułamkowa oraz łączna. Współwłasność ułamkowa polega na tym, że udział każdego właściciela nieruchomości jest określany kwotowo ułamkiem. Współwłasność ułamkowa występować może w dwóch rodzajach: przymusowej oraz gruntowej. Natomiast drugi rodzaj współwłasności, czyli współwłasność łączne może powstać tylko z określonych stosunków prawnych. Chodzi tutaj chociażby o związek małżeński dwóch osób.