Warunki najmu

Warunki najmu

Często osoby wynajmujące mieszkanie nie zdają sobie sprawy z tego, że zarówno oni jak i najemcy stanowią dwie równoprawne strony umowy najmu lokalu mieszkalnego. Tak więc każda z tych stron posiada swoje prawa i obowiązki, które należy przestrzegać. Wynajmujący zobowiązuje się oddać na czas określony mieszkanie najemcy do użytkowania. Natomiast do obowiązków najemcy jest płacić czynsz oraz inne opłaty, oraz utrzymywać mieszkanie w należytym stanie, w takim jakim otrzymał. Wydaje się, że są to zobowiązania bardzo proste, mimo tego jednak wynajmowanie mieszkania nawet zobowiązując się do tych spraw sprawia wiele kłopotów. Najgorętszym okresem na poszukiwanie mieszkań na wynajem jest w sezonie letnim. To wtedy studenci poszukują mieszkań na wynajem. W artykule tym chcemy zwrócić uwagę na warunki najmu, jakie dotyczą zarówno najemcy jak i właściciela nieruchomości, czyli wynajmującego. Najemca powinien przede wszystkim spełniać następujące warunki: płacić czynsz w terminie, przestrzegać zasad porządku domowego, zobowiązywać się do drobnych napraw, oraz w trakcie niektórych wątpliwości porozmawiać z właścicielami. Jeśli chodzi o właścicieli to oni muszą szanować swoich najemców, podwyższać czynsz zgodnie z prawem, pamiętać o kaucji, oraz dbać o naprawy i remonty. To najważniejsze wskazówki dla obu stron umowy najmu mieszkania.