Rodzina na swoim – warunki

Rodzina na swoim – warunki

Rodzina na swoim to rządowy program, który w naszym kraju powstał pod koniec 2006 roku. Na początku nie cieszył się zbyt dużym zainteresowaniem. Powodem tym głównie było nieposiadanie wystarczającej wiedzy. Należy jednak wiedzieć, że jest to bardzo idealne rozwiązanie, jednak aby dostać dofinansowanie z Skarbu Państwa, należy spełniać określone warunki. Przede wszystkim osoba ubiegająca się o kredyt z dopłatą musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie przysługuje jej żadne prawo do nieruchomości. A więc osoba, która chce otrzymać kredyt z programu Rodzina na swoim nie może być w księdze wieczystej wpisana jako osoba mająca prawo do nieruchomości. Jest to jeden warunek, a drugi to taki, że powierzchnia użytkowania mieszkania, który chcemy kupić nie może przekraczać 70 metrów kwadratowych. Jeśli chodzi o domek jednorodzinny, to w tej sytuacji powierzchnia jest większa, a mianowicie nie wolno przekroczyć 140 metrów kwadratowych. Mieszkanie jakie chcemy kupić i na które chcemy otrzymać kredyt z dopłatą rządową musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Są to takie warunki jakie należy spełniać pod względem prawnym. Jednak to nie wszystko musimy wiedzieć, że osoba, która chce otrzymać kredyt z dopłatą musi spełniać pewne warunki związane ze stanem cywilnym. Kredyt z programem Rodzina na swoim otrzymać może młode małżeństwo z co najmniej jednym małoletnim dzieckiem lub osoby samotnie wychowujące dziecko.