Rodzina na swoim – cele

Rodzina na swoim – cele

Każde młode małżeństwo pragnie posiadać własne mieszkanie, w którym będzie spędzać czas ze swoja rodziną. Niestety kupno mieszkania w tych czasach to bardzo duży wydatek. Większość osób aby spełnić to marzenie musi zaciągnąć kredyt. Warto więc w takiej sytuacji zastanowić się nad kredytem z dopłatą rządową na podstawie programu Rodzina na swoim. Z pewnością wiele osób już na temat tego programu słyszeli. Aby jednak możliwe było zaciągnięcie kredytu z dopłata należy spełniać szereg warunków. Będą to nie tylko warunki prawne, dotyczące samej nieruchomości, ale również i warunki formalne naszego związku. W artykule tym jednak nie chcemy mówić o warunkach udzielania kredytu z dopłatą ale o celach, na jakie można przeznaczyć kredyt preferencyjny czyli kredyt finansowany z programu Rodzina na swoim. Zanim do tego dojdziemy warto powiedzieć jeszcze że rodzinę na swoim reguluje ustawa z dnia 8 września 2006 o finansowym wsparciu rodziny przy kupnie nieruchomości. Tak więc kredyt z dopłatą otrzymać możemy na zakup nieruchomości, który jest w budowie, zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Pokrycie kosztów lokalu mieszkalnego, wkład budowany do spółdzielni mieszkaniowej, budowę domu, jak również i na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego lub tez adaptację danego budynku o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne.