Rodzaje nieruchomości

Rodzaje nieruchomości

Nieruchomości nie są definiowane jednoznacznie, i określane są tylko i wyłącznie jako jeden z rodzajów rzeczy w rozumieniu prawa cywilnego. Kodeks cywilny, który posiada informacje na temat nieruchomości, nie definiuje wprost jego pojęcia. Wyróżnia jednak kilka jego rodzajów, o których chcemy w tym artykule powiedzieć. Podstawowym rodzajem nieruchomości jest nieruchomość gruntowa. Jest to część powierzchni ziemskiej, która stanowi odrębny przedmiot własności. To na tej nieruchomości znajdują się wszystkie budynki, urządzenia i rośliny, które są trwale związane z gruntem. Poza nieruchomością gruntową, wyróżnić możemy również nieruchomość budynkową. Bez wątpienia w ostatnim czasie to na nie jest największe zapotrzebowanie. Nieruchomości budynkowe stanowią budynki, które trwale związane są z gruntem. W skład ich zaliczyć możemy domy, mieszkania, a także inne obiekty. Kolejnym rodzajem nieruchomości to lokalowe. Jest to część nieruchomości budynkowej, a więc najczęściej lokale przeznaczone na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Lokal ten może być również mieszkalny, bo w bloku znajduje się kilka mieszkań, więc bez wątpienia jedno mieszkanie jest częścią całego budynku. Ostatnim rodzajem są nieruchomości rolne. One wykorzystywane są najczęściej do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie.