Relacje na rynku nieruchomości

Relacje na rynku nieruchomości

Na rynku nieruchomości można wyróżnić trzy główne kategorie uczestników. Mowa tutaj mianowicie o stronie podażowej, czyli właściciele nieruchomości oraz deweloperzy, strona popytowa – potencjalni nabywcy, klienci, oraz strona obsługująca obrót nieruchomości. W skład tej ostatniej strony wchodzą te wszystkie osoby, zawody, które w rynku nieruchomości mają swój udział, czyli mianowicie: rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomości, pośrednicy, geodeci, projektanci, notariusze. Zawodów tych jest znacznie więcej, jednak te przez nas wymienione są podstawowe. Relacje na rynku nieruchomości zależą od tego, od kogo kupuje się mieszkanie, oraz to z kogo pomocy się korzysta. Najczęściej jednak możemy spotkać się z transakcjami dotyczącymi kupna mieszkania. Klient, który chce kupić własne mieszkanie musi najpierw podjąć szereg ważnych i priorytetowych decyzji. Pierwsza z nich wiąże się z finansami, a więc chodzi tutaj o to, ile pieniędzy przeznaczyć możemy na zakup nieruchomości. Najczęściej korzystamy z pomocy banku, który udzieli nam kredyt w wysokości w zależności od naszych dochodów i innych czynników, wpływających na zdolność kredytową. Kolejna decyzja wiąże się z wyborem rynku nieruchomości. Podzielony jest na dwa rodzaje: rynek wtórny oraz pierwotny. Kupować powinniśmy na rynku przede wszystkim bezpiecznie, skutecznie, korzystanie.