Pośrednicy nieruchomości

Pośrednicy nieruchomości

Rynek nieruchomości obsługiwany jest przez kilka grup zawodowych. Wymienić możemy pośredników nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych, jak również i zarządca. W artykule tym chcemy zwrócić uwagę w szczególności na pośredników nieruchomości. Bez wątpienia w ostatnim czasie jest na rynku coraz więcej firm pośredniczących w nieruchomościach. Okazuje się to bardzo dobrą inwestycją. Zawód pośrednika nieruchomości wiąże się z odpowiednim kojarzeniu stron sprzedaży przy uwzględnieniu doradztwa. Transakcje w jakich pośredniczyć może pośrednik dotyczy kupna, sprzedaży, zamiany oraz wynajmu. Zarówno może być to pośredniczenie w przypadku mieszkań, domów jak i innych nieruchomości. Jeśli chcielibyśmy dowiedzieć się o obowiązkach pośrednika, to owszem my o tych podstawowych postaramy się opowiedzieć. Jednak wszystkie obowiązki opisane są w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Podstawowym obowiązkiem pośrednika jest przestrzeganie przepisów prawnych, stosowanie standardów zawodowych, oraz kierowanie się zasadami etyki zawodowej. Jak już powiedzieliśmy zawód ten posiada znacznie więcej obowiązków, jednak my nie jesteśmy w stanie ich opisać. Co ważne, i warto wiedzieć, to fakt, że każdy pośrednik, który świadczy swoje usługi pośredniczenia, musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.