Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości, to bardzo często przez nas spotykane określenie. Rozmawiając o nieruchomościach, nie sposób jest nie zejść na temat podatku. Wiele osób zastanawia się, czy podatek jest obowiązkowy do płacenia. Warto więc poznać trochę informacji na temat tego obowiązku. Podatek od nieruchomości należy płacić za posiadanie nieruchomości. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to nieruchomość gruntowa, budynkowa, czy lokalowa. Jeśli chodzi o wysokość podatku, to należy wiedzieć, że to zależne jest od gminy do której należymy. Każda gmina sama ustala wysokość podatku na całym terenie. Jednak nie musimy się obawiać tego, że będzie to kwota bardzo wysoka. Wysokość podatków nie może być wyższa niż ta, która określona jest w ustawie. Podatek od nieruchomości należy płacić w czterech ratach, do 15 dnia miesięcy: marzec, maj, wrzesień i listopad. W artykule tym zwrócimy uwagę głównie n podatek od nieruchomości budynkowej. W tej kwestii objęte są podatkiem wszystkie budynki mieszkalne, przemysłowe, handlowe, magazynowe, jak również i biura, szpitale czy zakłady opieki medycznej, oświaty. O zakwalifikowaniu budynku do odpowiedniej kategorii zależne jest od przeznaczenia. Wysokość podatku od nieruchomości budynkowej jest obliczana w sposób następujący: mnoży się powierzchnię przez odpowiednią stawkę zależną od przeznaczenia budynku.