Podatek – informacje

Podatek – informacje

Podatek to często spotykane określenie zwłaszcza w nieruchomościach. Podatek od nieruchomości zaliczany jest do grupy podatków majątkowych. Czyli inaczej możemy powiedzieć, że tego rodzaju podatek wiąże się z posiadaniem gruntu, budynku, czy też części budowli. Mimo tego, że każda osoba, która jest właścicielem nieruchomości zobowiązana jest do płacenia podatków, to jednak wysokość jego nie jest zależna od dochodów. W gminach mogą ustalać własne ceny podatkowe. Jednak jeśli chodzi o ich maksymalną cenę, to określona jest ona w ustawie. Żadna gmina nie ma prawa ustalać wyższej kwoty, niż ta która jest określona w ustawie. Osoby, które posiadają własną nieruchomość, i prawo do niej nazywani są podatnikami, inaczej można też powiedzieć, ze mogą to być osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne jak również i spółki. Jeśli nieruchomość dana stanowi współwłasność, to wtedy wszystkie osoby posiadające prawo do niej zobowiązani są płacić podatek od nieruchomości. Opodatkowaniem zobowiązane są nieruchomości gruntowe, budynkowe i ich części oraz budowle lub części, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej. jednak nie wszystkie nieruchomości są opodatkowane. Jeśli chodzi o użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione, to one nie podlegają opodatkowaniu – z wyjątkiem tych, które zajęte są na prowadzenie działalności gospodarczej.