Koszty podziału nieruchomości

Koszty podziału nieruchomości

Podział nieruchomości, jest bez wątpienia tym terminem, który może być rozpatrywany w wielu aspektach. Mianowicie może być to termin służący do poprawy obszarowej regionów, uporządkowania przestrzeni, jak również jako inwestycja powodująca wzrost wartości gruntów. Podział nieruchomości następuje zwłaszcza wtedy, kiedy nieruchomości gruntowe są zbyt duże. Wtedy aby działka budowlana nie była zbyt duża, a przy tym i droga przeprowadza się podział. Podział nieruchomości jest niczym innym jak wydzielenie nowych działek gruntu w granicach dotychczasowej nieruchomości, która będzie podlegać podziałowi. Jeśli chcemy dowiedzieć się więcej na temat warunków, regulacji prawnych podziału nieruchomości, to możemy dowiedzieć się tego z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Tytuł naszego artykuły brzmi: koszty podziału nieruchomości. Należy więc tutaj wspomnieć o kosztach z jakimi należy się liczyć podczas podziału nieruchomości. Do kosztów zaliczyć trzeba: wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy zasadniczej, opis i mapę, oraz wynagrodzenie geodety. Ten ostatni punkt, czyli wynagrodzenie geodety, związane jest z największymi kosztami. W zależności od geodety mogą być to pieniądze od 500 do 1200 złotych. Oprócz tych kosztów, również należy wspomnieć o kosztach dodatkowych, które obciążają budżet osoby prywatnej, która dokonuje tego podziału.