Formy tytułu prawnego

Formy tytułu prawnego

Wyróżnić możemy trzy tytuły prawne do lokalu. Na samym początku przedstawimy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Takie prawe przysługuje człowiekowi spółdzielni mieszkaniowej. Powstaje wraz z chwilą zawarcia przez niego ze spółdzielnią umowy o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do nieruchomości. Należy wiedzieć o tym, że tego rodzaju prawo nie może być sprzedane przez członka spółdzielni osobie trzeciej. Może być jednak przekształcane w spółdzielcze prawo własnościowe na pisemne żądanie członka spółdzielni. Ponadto w tym tytule prawa jest możliwe przeniesienie na członka spółdzielni własności takiego lokalu. Drugi tytuł prawny to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego .To prawo powstaje w chwili, kiedy zostaje podpisana umowa ze spółdzielnią mieszkaniową o ustanowienie własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego. W odróżnieniu do lokatorskiego prawa, czyli tego pierwszego przez nas opisywanego spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym. Również może być nabywane przez osoby trzecie, to w lokatorskim prawie nie jest to możliwe. Ostatnie prawo, czyli odrębnej własności lokalu ustanawia się w drodze umowy w drodze oświadczenia właściciela nieruchomości, o istnieniu odrębnej własności lokalu. Należy wiedzieć, że odrębna własność powstaje dopiero w momencie wpisania jej do księgi wieczystej.