Dziennik budowy

Dziennik budowy

Każda budowa wiąże się z szeregiem formalności. Jednym z najważniejszych dokumentów w trakcie całego, długiego procesu budowlanego jest dziennik budowy. Posiada on moc dowodową, i jest dokumentem urzędowym. Znajdują się w nim informacje na temat przebiegu prac budowlanych, oraz wydarzeń, czy okoliczności jakie zaszły na placu budowy podczas wykonywania prac. Zanim zostaną więc wykonane pierwsze prace budowlane, konieczne jest wpisanie wszystkich osób i przedstawienie określonych zadań jakich wykonują. Mianowicie chodzi tutaj o to, by przy wypisanych osobach wpisać kto czym się zajmuje: kontrolowaniem budową, nadzorowaniem, czy też kontrolą techniczną. Dziennik budowy jest wypełniany przez kierownika budowy, inwestora oraz inspektora nadzoru budowlanego. Informacje przez nich wpisywane muszą być systematycznie, a najważniejszym zadaniem jest oczywiście zachowanie chronologicznego zapisu wydarzeń. Dziennik budowy składa się z kilku części. Na początku jest strona tytułowa, która powinna zawierać przede wszystkim numer, datę wydania, liczbę stron, dane personalne i nazwa firmy inwestora, charakter u adres budowy, oraz numer i datę wydanego pozwolenia na budowę. Dziennika budowy nie można zgubić, choć takie sytuacje się pojawiały. Jeśli tak, to należy napisać wniosek o wydanie nowego dziennika, i przedstawić powód .