Formy tytułu prawnego

Wyróżnić możemy trzy tytuły prawne do lokalu. Na samym początku przedstawimy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Takie prawe przysługuje człowiekowi spółdzielni mieszkaniowej. Powstaje wraz z chwilą zawarcia przez niego ze spółdzielnią umowy o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do nieruchomości. Należy wiedzieć o tym, że tego rodzaju prawo nie może być sprzedane przez członka spółdzielni osobie trzeciej. Może być jednak przekształcane w spółdzielcze prawo własnościowe na pisemne żądanie członka spółdzielni. Ponadto w tym tytule prawa jest możliwe przeniesienie na członka spółdzielni własności takiego lokalu. Drugi tytuł prawny to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego .To prawo powstaje w chwili, kiedy zostaje podpisana umowa ze spółdzielnią mieszkaniową o ustanowienie własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego. W odróżnieniu do lokatorskiego prawa, czyli tego pierwszego przez nas opisywanego spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym. Również może być nabywane przez osoby trzecie, to w lokatorskim prawie nie jest to możliwe. Ostatnie prawo, czyli odrębnej własności lokalu ustanawia się w drodze umowy w drodze oświadczenia właściciela nieruchomości, o istnieniu odrębnej własności lokalu. Należy wiedzieć, że odrębna własność powstaje dopiero w momencie wpisania jej do księgi wieczystej.

Both comments and pings are currently closed.